MATKA d.o.o.
Ksaverska cesta 47
10000 Zagreb
Hrvatska

Tel.: +385 1 467 3751

Fax.: +385 1 467 3660

E-mail:
matka@knjigovodstvo-matka.hr

   
   
   
 

Ustroj i vođenje poslovnih knjiga za male i srednje poduzetnike

  • knjiženje svih potrebnih dokumenata za sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja – bilanca, račun dobitka i gubitka, bilješke uz financijske izvještaje
  • sastavljanje statističkih izvještaja (kvartalno i godišnje)
  • usluge vođenja poreznih evidencija i poreznih prijava te poreznog savjetovanja; vođenje knjiga ulaznih i izlaznih računa (IRA i URA) te obračun PDV-a
  • usluge obračuna plaće; izrada isplatnih lista, virmana, RS-obrasca, ID-obrasca; vođenje evidencija vezanih uz obradu plaća
  • obračun autorskih honorara
  • knjigovodstveno praćenje deviznog poslovanja; vođenje nadzornih knjiga
  • vještačenje u knjigovodstveno-financijskom poslovanju

Vođenje Knjige primitaka i izdataka za obrtnike

  • vođenje knjige URA i IRA te unos podataka u KPI
  • godišnji pregled primitaka i izdataka te izrada godišnje prijave poreza na dohodak

U skladu s potrebama i dogovoru preuzimamo i dostavljamo dokumentaciju korisniku, FINI ili banci.